EUR: 369,42 Ft
USD: 345,38 Ft
CHF: 379,21 Ft
GBP: 428,55 Ft
RON: 74,38 Ft
RSD: 3,15 Ft

Mai névnap:

Tudod, hogy miben változott 2023-ban a Társasházi törvény? Mutatjuk!

Otthon
10perc.hu
1 hónapja
Kiemelt kép: Freepik

Magyarországon körülbelül négymillió magyar él társasházban, azaz a lakosság közel felének életére vannak hatással a társasházi törvény módosításai.

Magyarok millióinak az életére van hatással a társasházi törvény, amellyel kapcsolatban a kormány fontos módosításokat eszközöl 2023 évétől. A Pénzcentrum utána járt annak, hogy milyen változásokat tartalmaz az új társasházi törvény 2023-ban. A társasházi törvény hatályos verziója tételesen felsorolja a társasházi jogokat és kötelezettségeket.

I. A társasházi törvény alapvető rendelkezései

Ez a társasházi törvény fejezet definiálja a társasház jelentését, előírja, hogyan történik a társasház alapítása, mi az alapító okirat, mit kell tartalmaznia és hogyan történik a társasházi alapító okirat módosítása, milyen közös szabályok vonatkoznak ezekre. Szintén fontos a szervezeti-működési szabályzat és az alakuló közgyűlés kapcsán hozott társasházi törvény szabályok.

II. Jogok és kötelezettségek a társasházban

Ez a társasházi törvény fejezet írja elő, hogy mik a lakástulajdonosok közös tulajdonnal kapcsolatos jogai és ezek értékének megóvásával, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatban milyen kötelezettségeik vannak.

Ugyanígy a társasházi törvény összegzi azt is, hogy milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak a külön, saját tulajdonrészekre. Szintén a társasházi törvény írja elő, hogy milyen szabályokat határoz meg a társasház házirendje.


A társasházi törvény hatályos verziója tételesen felsorolja a társasházi jogokat és kötelezettségeket    Fotó: 10perc.hu


III. A társasház szervezete

A társasházi törvény 2023-ban is megszabja, hogy milyen szabályok vonatkoznak a társasház szerveinek törvényességi felügyeletére. Többek között pontosan meghatározza, mi a közgyűlés és mi történik a jelenlévők között, ki a közös képviselő, mik a jogai és a kötelezettségei, és mit csinál az intézőbizottság, mire vonatkozik a közös költség, mi a számvizsgáló bizottság feladata és ki a gazdasági ellenőrzést segítő személy, mik az ő jogai és kötelezettségei.

IV. Társasházi és ingatlankezelési rendelkezések

A társasházi törvény meghatározza, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra, aki üzletszerűen kíván társasházkezelői tevékenységet folytatni, milyen kötelezettségei vannak, milyen szakképesítést vár el hozzá a társasházi törvény 2023-ban.

V. A társasházi törvény záró rendelkezései

A társasházi törvény jogszabályainak értelmezését segítő fogalommagyarázat, a társasházi törvény hatályba lépésének dátuma, átmeneti rendelkezések, a társasházi törvény melléklete.


A közös képviselőnek saját vagyonával kell felelnie a hibáiért     Fotó: Freepik


Az új társasházi törvény szabályai 2023. május 1-től jelentenek valódi változást a társasházi tulajdonosok, albérlők, közös képviselők és felügyeleti szervek életében. A társasházi törvény (2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról) módosításai fokozatosan szigorítják a társasházi tisztségviselőkkel támasztott követelményeket, mindez leginkább a közös képviselővel szembeni elvárásokat.

Az életbe lépés napjáig – 2023. május 1-jéig – a társasházaknak eleget kell tenni a törvényben rögzített nyilvános közzétételi kötelezettségnek, a közös képviselő és egyéb társasházi tisztségviselők regisztrációjának, a közös képviselői aláírással, közgyűlési hitelesítéssel elkészített, 2023. május 31-ig beadásra kerülő nyilvános társasházi mérlegbeszámoló előírásának.

Szintén fontos társasházi törvény változás, hogy a közös képviselőnek saját vagyonával kell felelnie a hibáiért. Feladatainak elmulasztása, illetve jogsértés esetén a társasházi törvény 27.§.-ban meghatározott törvényességi felügyelet akár 5.000.000 Ft pénzbírságra is kötelezheti a közös képviselőt és az intéző bizottság elnökét is (bővebben: Társasházi törvény 27. §.; 49. §.; 51/A.§.; 54. §.; 55. §.).