Mai névnap:

A nap, ami örök sebet ejtett a magyarságon…

10perc.hu
3 hete
Kiemelt kép: wikipedia

Ez a nap az ország számára a gyász és a nemzeti összetartozás napja, az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulója.

Trianon…

Június 4-e az a nap, ami alapvetően határozta meg népünk sorsát a későbbiekben. Családokat szakított szét, egy országot csonkított meg, és végérvényesen elültette a gyűlölet magvait a Kárpát-medence népei között.

Pedig ez az a nap, amikor ismét önálló magyar állam született. Egy régi, önmagához képest egyharmadnyi területre összezsugorított Magyarország, amely Európa egyetlen egykori, történelmi önmagával határos országa lett.

A szerződés kimondta, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlott, s ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették.

A Felvidék, a Kisalföld északi fele és a Kárpátalja Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala vármegye nyugati pereme, a Muraköz és baranyai háromszög a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, Nyugat-Magyarország egy sávja Ausztriához került, Lengyelország pedig északon Szepes és Árva vármegyéből kapott területeket.


Egy régi, önmagához képest egyharmadnyi területre összezsugorított Magyarország, amely Európa egyetlen egykori, történelmi önmagával határos országa lett     Fotó: wikipedia


A magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 1910. évi népszámlálási adatokat sem vette figyelembe, így mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra, ennek fele összefüggő tömbben a határok mentén.

A békediktátum kimondta az ország függetlenségét, meghatározta határait, és megtiltotta, hogy a Népszövetség engedélye nélkül bárkivel államszövetségre lépjen.

Nem véletlenül lett ez a nap a nemzeti összetartozás napja.
Hirdetés
Hirdetés