EUR: 391,25 Ft
USD: 368,76 Ft
CHF: 405,32 Ft
GBP: 451,21 Ft
RON: 78,68 Ft
RSD: 3,34 Ft

„A kegyelem előtt még kicsit akasztunk”

Kultúra
10perc.hu
1 éve
Kiemelt kép: wikipedia

Október 6. – az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyásznapja, ekkor kezdődött meg a szabadságharc elitjének fizikai megsemmisítése.

Az osztrák birodalom önmagában nem volt képes leverni a magyar szabadságharcot, ám Ferenc József segítségére sietett a később Európa csendőre nevet kivívó I. Miklós orosz cár. De vajon az orosz uralkodó és hadvezetés mennyire számolt azzal a kegyetlen bosszú hadjárattal, ami a világosi fegyverletételt követően megindult Magyarországon?

Egy biztos, az oroszok gyors győzelmekre, könnyen megszerezhető dicsőségre számítottak, ám az események mégsem egészen a várakozásaknak megfelelően alakultak. Ebben nagy szerepe volt a cár hadaival szembekerülő két honvéd tábornoknak, a fősereg élén álló Görgey Artúrnak és az Erdélyt védő Bem Józsefnek.

Ők a kétségbeejtő helyzetben sem adták fel a küzdelmet addig, amíg a legkisebb lehetősége megvolt annak, hogy katonai erővel hozzájárulhatnak a szabadságharc végkimenetelének alakításához. Azonban az ellenállás így is csak két hónapig tartott.

Mindenesetre 1849. augusztus 13-án tette le a fegyvert a Görgey Artúr vezette feldunai hadtest Paszkevics főherceg, az orosz intervenciós erők főparancsnoka előtt. Görgey Rüdiger lovassági tábornok vezérkari főnökével Frolov tábornokkal tárgyalta meg a fegyverletétel idejét, módját és egyéb körülményeit , de Paszkevics cári utasításra elzárkózott a politikai tárgyalásoktól.


Aradon a honvédsereg 12 tábornoka és egy ezredese vált a szabadságharc mártírjává     Fotó: wikipedia


Az, hogy a magyarok az orosz cár hadainak adták meg magukat, nagy sértés volt a császári oldal számára. Paszkevics augusztus 16-án Ferenc Józsefhez írt levelében megbocsátásra biztatta az osztrák császárt.

„Hangozzanak el felséged trónusának magasából a megbocsátás és feledés szavai” – írta az orosz fővezér, majd ugyanezen a napon maga I. Miklós is hasonló hangú és tartamú levelet küldött a császárnak: „Kegyelmet a megtévedteknek, barátod kéri ezt számukra; és érdemük szerint bánni a felbujtókkal, az országot nyomasztó bajok okozóival.”

Az ifjú Ferenc József személyesen érezte sértve magát tisztjeinek hűtlensége miatt, amit csak tetézett az a tény, hogy Görgey tudatosan az oroszok előtt tette le a fegyvert, ezzel a megbánásnak még a látszatát is kerülve. Az akkori udvari hangulatot jól idézi fel az az állítólagos anekdota, miszerint Schwarzenberg miniszterelnököt arra figyelmeztették, hogy a magyarok érzelmeit kegyelemmel kellene megnyerni, állítólag a következőket mondta: „Ez így igaz, azonban még előtte akasztunk egy kicsit”

1849. október 6-án kezdődött meg a szabadságharc elitjének fizikai megsemmisítése. Ezen a napon végezték ki Pesten Gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt és Fekete Imre gerillaszázadost. Aradon a honvédsereg 12 tábornoka és egy ezredese vált a szabadságharc mártírjává.

A teljes cikket elolvashatja a moszkvater.com portálon.